اولین پاتوق خلاقیت و تقویت هوش

166038613531805820.jpg

مرکز تخصصی آسمان مفرَّح‌ امید با همکاری واحد علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان استان خراسان رضوی مشهد، اولین «پاتوق خلاقیت و تقویت هوش» را در شهر مقدس مشهد برگزار کرد. این پاتوق با حضور استاد «محسن صادقی» مشاور و ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روز پنجشــنبه ۱۰ شهریور ماه 1401، ساعت ۸ صبح الی ۱۹ عصر برنامه خود را اجرا و از سوی واحد علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان استان خراسان رضوی، به معلمانی که در دوره شرکت کردند، گواهی حضور اعطا شد.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها