بازدید از هواشناسی شوش

1655653400706166981.jpg

کانون بسیج فرهنگیان شوش در راستای اجرای کارگاه های توانمندسازی علمی، کارگاه بازدید از هواشناسی شوش را روز 30 فروردین 1401 برگزار کرد.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها