بررسی رویکرد تمام ساحتی در فرآیند آموزش

16556652831030593289.jpg

نشست تخصصی بررسی رویکرد تمام ساحتی در فرآیند آموزش روز یکشنبه 29 خرداد در فضای skyroom برگزار شد. برگزار کننده این نشست گروه های آموزشی متوسطه نظری ناحیه 2 اهواز با همکاری واحد علمی پژوهشی کانون 2 بسیج فرهنگیان بود. هدف از این نشست کیفیت بخشی مهارت های آموزشی دبیران عنوان شد. این برنامه مخصوص فرهنگیان ناحیه 2 اهواز بود و در پایان به شرکت کنندگان گواهی دوره اعطا شد.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها