بصیرت فرهنگی

festival2.jpg

بین المللی با حضور در این جشنواره نکات کلیدی را مطرح می‌کنند و از اولین جرقه‌های حضورشان در مدرسه برای دانش‌آموزان می‌گویند.»

کاظمی پور بیان کرد: «ما در بخش هنرهای نمایشی رشته‌های بسیار جذابی مانند نمایش صحنه ای، تئاتر عروسکی، نمایشنامه خوانی، نقالی و پرده خوانی داریم که به دلیل ارتباط زنده این نوع آثار با مخاطب مورد استقبال بسیار زیاد دانش‌آموزانقرار می‌گیرد زیرا دانش‌آموزان بازی کردن و ارتباط با افراد را دوست دارند.»

دبیر بخش فیلم کوتاه و هنرهای نمایشی چهلمین دور


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها