تولید دومین اپلیکیشن آموزشی دربحث آموزش نماز واحکام

dd_16454982011919370268.png

تولید دومین اپلیکیشن آموزشی دربحث آموزش نماز واحکام برای کودکان ونوجوانان توسط بسیج فرهنگیان شهرستان  سرخه 

این برنامه کاربردی(اپلیکیشن)برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول پیرو آموزش احکام و برگزاری جشن تکلیف  تدوین و طراحی شده است .دراین برنامه احکام و آموزش نماز از رساله مراجع تقلید و همچنین فیلم های آموزشی وعملی نماز تدوین وارایه شده است.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها