جلسه کارگروه های استان خراسان شمالی

16576840521020580746.jpg

جلسه کارگروه های استانی با حضور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان خراسان شمالی و مدیرکل محترم و ... جهت بررسی سه محور:
۱. تعمیق و تثبیت یادگیری(جهاد آموزشی)
۲. قرارگاه جهادی عدالت تربیتی
۳. پروژه مهر
برگزار شد.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها