جوانان ذهن فعال و انقلابی دارند،

dd_16454984571179792008.png

دکتر علی خسروی، فرمانده بسیج فرهنگیان استان لرستان در جمع دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در نشست تخصصی عدالت آموزشی که به میزبانی جمعیت فرهنگیان جوان استان برگزار شد گفت: 

جوانان ذهن فعال و انقلابی دارند، 
در گام دوم انقلاب و در دوره جدید مدیریتی، معتقد هستیم، مشکلات آموزش و پرورش با حضور و مدیریت و مطالبه گری جوانان نخبه انقلابی، خصوصا  دانشجو معلمان فرهنگی،  قابل حل است.

مطالبه گری یعنی وقتی دانشجوی مومن و انقلابی مشکلی از مشکلات کشور را مشاهده می کند، در گام نخست یاس و ناامیدی را از خود دور سازد و پس از آن با توجه به مشکل موجود به طرح یک مسئله و سپس به راه حل عملیاتی برای حل آن موضوع برسد.

 باید در کنار پرداختن به منکرها، معروف‌ها را هم اشاعه داد. گاهی نقاط منفی را فقط میبینیم. آموزش و پرورش ما از منظر توسعه کمی و پوشش تحصیلی در این چهار دهه انقلاب یک جهش قابل توجه و توفیقات خوبی داشته است و از این منظر جای خوشبختی است. اما در بحث تحقق شایستگی های تربیتی ، ایجاد فرصت های آموزشی برابر، فرصت های رشد، فرصت های تربیتی  مناسب در بعد علمی ، دینی و مهارتی  که پاسخگوی نیاز متربیان و مربیان باشد هنوز به جایگاه قابل قبولی دست نیافته ایم. 

 باید در توزیع منابع نسبت به حجم انتظاراتی که از آموزش و پرورش وجود دارد،  همخوانی و عدالت وجود داشته باشد.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها