محورها و دستورالعمل های جشنواره علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان

1659420331301845794.jpg

 جلسه ستاد استانی هفدهمین جشنواره علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان در خراسان شمالی برگزار گردید. این جلسه با حضور مدیرکل محترم آموزش و پرورش و مسئول سازمان بسیج فرهنگیان و مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان و مسئول کمیته های تخصصی جشنواره در دفتر مدیرکل برگزار گردید. در این جلسه در خصوص تمام محورها و دستورالعمل های هفدهمین جشنواره علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان، بحث و گفتگو صورت گرفت و موارد زیر مقرر گردید:
۱. برای تمام مسئولان کمیته ها حکم مسئولیت صادر شود .
۲. ستادهای شهرستانی هم فعال گردد و برای مدیران ادارات و مدیران کانون ها حکم مسئولیت توسط مدیرکل صادر شود.
۳. یک پوستر بومی در خصوص جشنواره طراحی گردد و در کل کانال ها و شبکه شاد وبه همراه دستورالعمل از طریق اتوماسیون اداری به کل مدارس ارسال شود.
۴. یک تیزر تبلیغاتی آماده و از طریق صداوسیما پخش شود.
۵. دبیر جشنواره (جناب سرهنگ افضل جو) با خبرگزاری های استان مصاحبه و جشنواره از طریق خبرگزاری ها به کل فرهنگیان استان اطلاع رسانی شود.
۶. مشوق هایی مثل ضمن خدمت، تقدیرنامه، گواهی حضور و هدایا برای نفرات برگزیده درنظر گرفته شود
۷. فناوری اداره کل، پوستر جشنواره را از طریق شاد به همه فرهنگیان اطلاع رسانی نماید.
۸. تمام شهرستان ها و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و هیئات اندیشه ورز بسیج خود را فعال نمایند و در این جشنواره حضور پررنگی داشته باشند.
#خراسان_شمالی
#هفدهمین‌جشنواره‌علمی‌پژوهشی‌فرهنگیان
#سال۱۴۰۱


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها