اهم فعالیت های علمی و پژوهشی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

61820458.jpg

مدیریت علمی و پژوهشی سازمان بسیج فرهنگیان استان خوزستان، اهم فعالیت های علمی و پژوهشی سال ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ خود را اعلام کرد:

الف _گزارش برگزاری شانزدهمین جشنواره علمی و پژوهشی بسیج فرهنگیان:
موضوع جشنواره ایده پردازی  تعلیم وتربیت در دوران کرونا
تعداد شرکت کنندگان استان 120نفر
تعداد راه یافته گان به مرحله داوری کشوری 15نفر
در مجموع  36نفر برندگان و منتخبین کشوری استان خوزستان یک رتبه برتر (رتبه دوم کشوری) را به دست آوردند و از اعضای کانون بسیج فرهنگیان مسجد سلیمان بودند.

ب_شناسایی نخبگان پژوهشی در راستای فناوری های نیاز محور که دارای طرح و ایده های آماتور،  نیمه حرفه ای  یا حرفه ای بودند؛ ۱۲ نفر که در سال ۱۴۰۰ نیز سه نفر اضافه گردید.
ج_ حرکت در جهت توانمند سازی علمی بسیجیان و سایر همکاران مرتبط:  سال ۱۳۹۹دوره آموزش ضمن خدمت،  مقاله نویسی علمی، در سامانه مجازی  که ۱۹۰۰۰ نفر شرکت نمودند، از
سال ۱۴۰۰ و در هفته جاری  با عنوان راه های نوین دستیابی به اطلاعات در حال برگزاری می باشد.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها