نخستین همایش ملی عدالت و تحول در آموزش و پرورش

zanjan4.jpg

بخش علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان استان زنجان با همکاری وزارت آموزش و پرورش استان، نخستین همایش ملی عدالت و تحول درآموزش و پرورش را برگزار کرد.  بیش از 120 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال گردید و پس از داوری، 20 مقاله برتر سطح کشوری معرفی شد و چاپ مقالات برگزیده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد زنجان پیگیری شد.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها