کارگاه آموزشی شیوه های نوین مقاله نویسی

1659683079338674639.jpg

به منظور توانمند سازی اعضای بسیج فرهنگیان جهت شرکت در هفدهمین جشنواره علمی پژوهشی، کارگاه آموزشی، پژوهشی شیوه های نوین مقاله نویسی در تاریخ دوشنبه دهم مردادماه با حضور ۵۰ نفر از فرهنگیان در قالب ۵ هیأت اندیشه ورز از همکاران آموزشی و اداری در ناحیه یک شهر اهواز برگزار شد.


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها