کارگروه بررسی و تحلیل محتوی کتب درسی

1655654265951539872.jpg

کانون بسیج فرهنگیان دزفول جلسه هیات اندیشه ورز را در قالب کارگروه بررسی و تحلیل محتوی کتب درسی برگزار کرد. این جلسات با حضور سر گروه های آموزشی و جلسه اول با حضور مدیر اداره و جلسه دوم با حضور معاون اداره انجام شد.

 

 


XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها