متفرقه

مهلت ارسال ایده ها در جشنواره تعلیم و تربیت در دوران کرونا تمدید گردید. به گزارش روابط عمومی جشنواره ایده ها در دوران کرونا رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال گسترده فرهنگیان، دانش آموزان و دانشگاهیان سراسر کشور مبنی برایجاد فرصت بیشتر، مهلت ارسال ایده ها در جشنواره […]