ارتباط با ما

 

متقاضیان عزیز در صورت داشتن هرگونه سوال، ابتدا بخش سوالات متداول و فراخوان را مطالعه نمایید و در صورت لزوم با شماره تماس پاسخگوی استان خود تماس حاصل نمایید.

 

شماره تماس استانها

۱ آذربایجان شرقی:  برادر رحمان روایی  ۳۵۵۳۸۴۶۰-۰۴۱
۲ آذربایجان غربی:  برادر سجاد زاد قاسم  ۳۲۲۵۰۵۵۰-۰۴۴
۳ اردبیل:  خواهر موسویان  ۳۳۲۳۳۹۸۴-۰۴۵
۴ البرز:  برادر فرجی  ۳۲۵۱۶۲۷۸-۰۲۶
۵ ایلام:  خواهر حیدری  ۳۳۶۹۳۷۲-۰۸۴۳
۶ استان تهران:  برادر حسن عباسی  ۵۵۳۲۵۰۵۶-۰۲۱  /  ۵۵۰۴۳۵۹۸-۰۲۱
۷ اصفهان:  برادرروح الله قاسمی- خواهر سهرابی  ۳۶۱۲۰۰۱۶-۰۳۱
۸ بوشهر:  برادر فاضل  ۳۳۵۵۴۰۶۱-۰۷۷
۹ تهران بزرگ:  خواهر قربانی  ۷۳۲۵۵۴۷۲-۰۲۱
۱۰ چهارمحال و بختیاری:  خواهر صفری  ۳۲۲۵۴۰۲۸-۰۳۸
۱۱ خوزستان:  خواهر آقایی  ۳۳۳۳۲۶۲۰-۰۶۱
۱۲ خراسان رضوی:  برادر جهان بین  ۳۵۰۷۳۷۳۲-۰۵۱
۱۳ خراسان جنوبی:  برادر هاونگی  ۳۲۴۳۷۵۷۰-۰۵۶
۱۴ خراسان شمالی:  برادر ریحانی  ۳۲۲۹۷۲۴۰-۰۵۸
۱۵ زنجان:  برادر کریمی  ۳۳۵۳۳۰۷۰-۰۲۴
۱۶ سمنان:  برادر بیدختی  ۳۳۳۴۳۰۶۸-۰۲۳
۱۷ سیستان و بلوچستان:  برادر رضا بندانی  ۳۳۴۳۵۳۴۹-۰۵۴
۱۸ فارس:  برادر ایمان رئیسی  ۳۲۳۵۳۸۲۳-۰۷۱
۱۹ قزوین:  خواهر جعفری پور  ۳۳۳۳۷۸۲۹-۰۲۸
۲۰ قم:  برادر رسول صالحی  ۳۲۹۳۶۵۱۵-۰۲۵
۲۱ کردستان:  خواهر خادمی  ۳۳۱۶۰۰۶۲-۰۸۷  /  ۳۳۱۷۶۹۱۰-۰۸۷
۲۲ کرمان:  برادر امین زاده  ۳۲۲۳۱۲۳۵-۰۳۴
۲۳ کرمانشاه:  برادر احمدی  ۳۱۸۲۰۴۲۴-۰۸۳
۲۴ کهگیلویه و بویراحمد:  برادر باقری  ۳۳۲۳۴۴۵۱-۰۷۴
۲۵ گلستان:  برادر برسلانی  ۳۲۶۲۲۸۱۱-۰۱۷  /  ۳۲۶۲۴۴۲۷-۰۱۷
۲۶ گیلان:  برادرعباس اسکندری  ۳۳۶۶۶۸۶۵-۰۱۳  /   ۳۳۳۳۳۸۱۸-۰۱۳
۲۷ لرستان:  خواهر رحیمی  ۳۳۳۱۵۵۷۳-۰۶۶
۲۸ مرکزی:  برادر طائفی  ۳۳۴۵۳۸۳۱-۰۸۶
۲۹ مازندران:  خواهر داوودی  ۳۳۱۰۹۶۴۷-۰۱۱  /  ۳۳۱۰۹۶۴۸-۰۱۱
۳۰ هرمزگان:  برادر اکبری  ۳۲۶۲۶۲۴۳-۰۷۶
۳۱ همدان:  خواهر شریفی  ۳۲۵۲۹۲۹۴-۰۸۱
۳۲ یزد:  خواهر دهقان  ۳۷۲۵۳۰۱۳-۰۳۵